Astrološki etični kodeks

Pri svojem delu sledim načelom astrološkega etičnega kodeksa.

Ker v Sloveniji ne obstaja splošnega astrološkega etičnega kodeksa in ker želim pri svojem astrološkem delu doseči in uporabljati čim višje standarde, sem se zavezala k uporabi ISAR (International Society for Astrological Research) etičnih standardov in smernic. Trening in izpit etike sem opravila na Institutu za astrološka istraživanja i edukacijo Johannes Kepler (potrdilo o astrološki izobrazbi).

Nekaj osnovnih smernic astrološkega etičnega kodeksa

Nikoli ne delaj v škodo stranke.

Spoštuj stranko in se zavedaj njene občutljivosti.

Spoštuj avtonomijo stranke in jo vzpodbujaj pri sprejemanju lastnih odločitev.

Stranke ne straši z nepotrebnimi ekstremnimi negativnimi napovedmi in v stranki ne ustvarjaj lažnih upanj.

Ohrani strogo zaupnost vseh informacij, ki jih stranka poda med interpretacijo.

Vzdržuj jasne meje med stranko in lastnimi potrebami ter cilji.

Vzdržuj in izboljšuj astrološke veščine in znanja v okviru lastnih zmožnosti. Če je potrebno, stranko usmeri drugam.

Prizadevaj si delati v dobro profesionalne astrologije.